Innovationsledelse og Produktpolitik - HD 2. del - Aarhus

Studiestart i foråret 2020

Virksomhedens og organisationens evne til nytænkning og innovation er en central konkurrenceparameter i den globale konkurrence. På faget Innovationsledelse og Produktpolitik sætter vi fokus på planlægning og ledelse af virksomhedens innovation og metoder med fokus på faktorer, der understøtter succesfuld produktudvikling.

Formålet med faget er at give de studerende viden og forståelse for centrale områder inden for innovation og produktudvikling i virksomheder og organisationer, der henvender sig til forbrugermarkedet og det professionelle marked, både nationalt og internationalt.


Læs mere om Innovationsledelse og Produktpolitik
Læs mere om HD 2. del

Enkeltfag - HD

Senest viste

Favorites