Organisation - HD 1. del - Herning

Studiestart i efteråret 2022

Formålet med faget er at give den studerende et anvendelsesorienteret, teoretisk funderet indblik i, og overblik over, centrale elementer inden for organisationsteorien bl.a. design af organisationer

Faget er et generelt organisationsfag, hvor den studerende skal bibringes en generel forståelse af, hvordan en organisation virker, og hvorfor den virker, som den gør.

Faget er et organisationsdesignfag, hvor der først og fremmest er fokus på, hvad en organisation er, og hvad der karakteriserer den. Sammenfattende kan man sige, at der findes organiske og mekaniske organisationstyper. Om organisationen er organisk eller mekanisk afhænger af de (internationale/globale) omgivelser, organisationen befinder sig i, og/eller hvad den interne organisation kan lykkes med

Læs mere om faget Organisation i Aarhus
Læs mere om HD 1. del

    Enkeltfag - HD

    Senest sete

    Favoritter