Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse - HD 1. del - Herning

Studiestart i efteråret 2020

Faget Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse har til formål at bibringe den studerende indsigt i teorier og metoder der dels danner et erhvervsøkonomisk fundament for specialerne på HD 2. del dels gør den studerende i stand til at forstå og reflektere over den praktiske anvendelse i konkrete virksomhedssammenhænge.

Der undervises i centrale teorier og metoder om markedsformer, konkurrence, omkostninger og strategi

Læs mere om Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse
Læs mere om HD 1. del

Enkeltfag - HD

Senest sete

Favoritter