Erhvervsøkonomisk metode - HD 1. del - Herning

Studiestart i efteråret 2020

Faget Erhvervsøkonomisk metode har som mål at udvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Opøvelse af en sådan systematisk arbejdsmetode vil være af stor værdi i forbindelse med den studerendes daglige arbejde i praksis, og det vil være en forudsætning for at kunne gennemføre de videre studier på uddannelsen.

Faget skaber en forståelse hos de studerende for, hvordan teorier, modeller og teknikker fra de øvrige disciplinorienterede fag kan eller bør spille sammen med den valgte metode. 

NB! Faget Erhvervsøkonomisk metode forudsætter, at fagene Erhvervsøkonomi og Dataanalyse er bestået.

Læs mere om Erhvervsøkonomisk metode
Læs mere om HD 1. del

Enkeltfag - HD

Senest sete

Favoritter