Eksternt regnskab - HD 2. del - Aarhus

Studiestart i efteråret 2020

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for de teorier, metoder, modeller, regler og bestemmelser, der regulerer danske virksomheders eksterne regnskabsaflæggelse.

Eksternt regnskab beskæftiger sig med virksomhedens indregning, måling og præsentation af poster i årsrapporten, som på veldefineret måde samler og giver oplysninger om virksomheders indtjenings- og kapitalforhold til investorer, kreditorer og andre eksterne interessenter, der efterspørger oplysningerne til deres beslutningsformål.

Læs mere om Eksternt regnskab
Læs mere om HD 2. del

Enkeltfag - HD

Senest sete

Favoritter