Toldret - basis

Undervisningsdatoer: 13. august, 27. august, 10. september, 24. september, 8. oktober. Eksamensdato: 22. oktober

Deltagerne lærer at identificere og behandle almindelige toldretlige problemstillinger inden for den materielle toldret, særligt den afgiftsmæssige del heraf.

Du får indsigt i og forståelse for EU-reguleringen af området samt et kendskab til og overblik over toldretten som helhed, herunder procedureregler, internationale regler og nationale regler.

Faget retter sig primært mod personer, der virker inden for det skatte- og afgiftsretlige område, og som har et begrænset kendskab til toldretten, eller har kendskab til enkelte områder af toldretten.

Læs mere om Toldret - basis

Læs mere om Master i skat

Enkeltfag - Master

Senest sete

Favoritter