Brugerperspektiver

Studiestart i efteråret 2020

Inden for de seneste år har ideen om brugerinddragelse i stigende grad gennemsyret europæiske velfærdsinstitutioner. I dette modul undersøger vi, hvilke konsekvenser denne udvikling har i forhold til misbrugsbehandling, hvor brugerperspektivet og ideologien om empowerment har fået stadig større fodfæste.

Modulet vil gøre den studerende i stand til kritisk og realistisk at vurdere og reflektere over centrale aspekter relateret til at involvere et brugerperspektiv i konkrete sociale indsatser.

Læs mere om Brugerperspektiver
Læs mere om Master i narkotika- og alkoholindsatser

Enkeltfag - Master

Senest sete

Favoritter