Markedsføring

Faget udbydes i efteråret 2020

At bidrage til kunder og øvrige samarbejdspartneres værdiskabelse er en central marketingopgave. Dette stiller krav om at virksomheden er i stand til løbende at forstå hvordan kunderne skaber værdi og hvad de forventer af de produkter og serviceydelser, de køber.

Marketing er et centralt fag i MBA uddannelsen, som vil sætte deltagerne i stand til at tage velbegrundede beslutninger om virksomhedens marketingaktiviteter (i bred forstand) under hensyntagen til virksomhedens overordnerede strategi.

Faget retter sig således mod en forståelse af de interessenter i virksomhedens nære omgivelser, som er grundlaget for virksomhedens eksistens og udviklingsmuligheder. Det drejer sig om faktiske og potentielle kunder på især business-to-business markeder, samt samarbejdspartnere som fx alliancepartnere, distributører og leverandører.

Der vil i faget især være fokus på markedsføring af produkter/services på business-to-business markeder.

Læs mere om faget.

Enkeltfag - MBA

Senest viste

Favorites