Markedsrelationer

Det er en central marketingopgave, at kunne bidrage til kunders værdiskabelse. Det stiller også krav om, at din virksomhed er i stand til løbende at forstå, hvordan kunderne skaber værdi, og hvad de forventer af de produkter og serviceydelser, som de køber. Det vigtigt, at du er i stand til at omsætte denne forståelse i udviklingen af dine tilbud (produkter og/eller serviceydelser) og selv bidrage til skabelsen af kundernes forventninger gennem de løfter, du giver dem.

 

Endvidere skal du sørge for, at din virksomhed tilfredsstiller kundernes forventninger til produkter og serviceydelser gennem understøttelse af kundernes værdiskabelsesaktiviteter. I den forbindelse er det ofte vigtigt, at du er i stand at opbygge og vedligeholde langsigtede relationer med centrale kunder, distributører, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Markedsrelationer-faget vil sætte dig i stand til at tage velbegrundede beslutninger om virksomhedens marketingaktiviteter (i bred forstand) under hensyntagen til virksomhedens overordnerede strategi.

 

Undervisning på MBA-uddannelsen er af højeste kvalitet, hvilket AU BSS’ AMBA-akkreditering er garant for. Aarhus BSS er derfor Triple Crown-akkrediteret. Du kan læse mere om akkrediteringerne her.

Faget Markedsrelationer bidrager til dækning af AMBA kriterier 1, 4, 8 og 9.

 

 

 

 

    Enkeltfag - MBA

    Senest sete

    Favoritter