Styring af finansielle virksomheder - HD 2. del - Herning

Studiestart i foråret 2020

Faget Styring af finansielle virksomheder giver viden, færdigheder og kompetencer inden for de regler og bestemmelser, der regulerer de finansielle virksomheder. 

Du opnår viden om de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse, og dermed også, hvordans de finansielle virksomheders præstationer opgøres, og hvilke risici de har påtaget sig. Desuden får du et overblik over og en forståelse af tiltag, der kan gøres for at øge præstationerne henholdsvis reducere risici.

Læs mere om Styring af finansielle virksomheder
Læs mere om HD 2. del

Enkeltfag - HD

Senest viste

Favorites