Strategisk markedsplanlægning - HD 2. del - Aarhus

Studiestart i foråret 2020

Faget Strategisk markedsplanlægning sætter fokus på de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med at skabe de organisatoriske forandringer, som styrker en virksomheds konkurrenceevne. 

Formålet er at forbedre din evne til at udtænke, formulere og gennemføre forretningsmæssigt hensigtsmæssige strategiske beslutninger i en virksomhed baseret på valide analyser og informationer.


Læs mere om Strategisk markedsplanlægning
Læs mere om HD 2. del

Enkeltfag - HD

Senest viste

Favorites