Strategi

I de industrialiserede lande findes langt den meste industriaktivitet sted i profit-orienterede virksomheder. Ofte konkurrerer disse virksomheder på mere end et marked, hvad enten det handler om flere produkter eller flere geografiske markeder. Det er dog vigtigt, at bemærke, at over de seneste år har virksomheder og deres omgivelser undergået enorme forandringer. Især er det i stigende grad blevet vigtigt for virksomheder at vinde og fastbeholde konkurrencemæssige fordele, og som følge heraf at skabe høj profit.

Dette kursus fokuserer på, at blandt de mange faktorer, der i sidste ende har indflydelse på virksomheders profit, er strategi særligt vigtig. Det er formålet med kurset at give dig en tilbundsgående viden om strategi-konceptet og endvidere at give dig de færdigheder og værktøjer, der er nødvendige for at adressere de strategiske udfordringer, som virksomheder står overfor.

 

Undervisning på MBA-uddannelsen er af højeste kvalitet, hvilket AU BSS’ AMBA-akkreditering er garant for. Aarhus BSS er Triple Crown-akkrediteret og du kan læse mere om akkrediteringerne her.

Faget Strategi bidrager til dækning af AMBA kriterier 1, 2, 3, 4, 7, ,8, 9, 10 og 13.

    Enkeltfag - MBA

    Senest sete

    Favoritter