Organisationsteori og -design - HD 2. del - Aarhus

Studiestart i efteråret 2020

Faget sigter på at give den studerende et anvendelsesorienteret, teoretisk funderet indblik i, og overblik over, centrale elementer inden for organisationsteorien, herunder bl.a. design af organisationer.

De centrale problemstillinger omfatter bl.a.:

  • Organisationsteoretiske "skoler"; udviklingen fra opfattelsen af organisationen som et rationelt system til et adaptivt system, herunder også organisationens afgrænsning i forhold til omverdenen
  • Organisationens in- og eksterne interessenter

Læs mere om Organisationsteori og -design
Læs mere om HD 2. del

Enkeltfag - HD

Senest sete

Favoritter