Lederen som forandringsagent - HD 2. del - Aarhus

Studiestart i efteråret 2022

Med afsæt i den grundlæggende opfattelse, at lederen skal spille en nøglerolle i forbindelse med de centrale beslutninger, der træffes vedrørende organisationens forandringstiltag, er det et overordnet formål at udruste deltagerne med en dybere forståelse af forandringsprocesser, herunder de relevante teorier og modeller.

Faget centrerer sig omkring forandringer i organisationer og tager udgangspunkt i forskellige tilgange til forandring, herunder specifikke teorier og modeller. Det fokuserer på lederens muligheder for at motivere og skabe fremdrift i ændringsprocesser, herunder om mulighederne for at udfolde personlig autoritet og udfylde tilhørende ledelsesroller (motivator, facilitator og inspirator) i forbindelse med gennemførelse af forandringsprocesser. 


Læs mere om Lederen som forandringsagent
Læs mere om HD 2. del

    Enkeltfag - HD

    Senest sete

    Favoritter