Kriseledelse og krisekommunikation i private og offentlige organisationer

Todages-kursus den 7. november - 8. november 2019 kl. 9.00-16.00

En krise sætter typisk en organisation under voldsomt pres på mange forskellige måder. Legitimitet, tillid, image og omdømme kan lide skade, og i yderste konsekvens kan en krise betyde kunde- og medarbejderflugt, svære økonomiske problemer eller lukning.

Om kurset

Dette kursus har til formål at styrke dine evner til at arbejde strategisk og taktisk med kriseledelse og krisekommunikation i din egen organisation før, under og efter at forskellige typer (af) kriser rammer. Kurset vil give dig indsigt i det komplekse spil, som du og din organisation bliver en del af under en krise, hvor rigtig mange aktører og stemmer blander sig, og rigtig mange faktorer har indflydelse på udfaldet. Du får også indblik i de allernyeste tendenser inden for kriseledelse og krisekommunikation samt udvalgte metoder og redskaber til krisehåndtering.

Den bedste måde at håndtere kriser på er helt at undgå dem. Den næstbedste måde at håndtere kriser på er at forberede sig på, hvad der sker, når en krise rammer en virksomhed. I Danmark er vi blevet en hel del bedre til det sidste, men vi er stadigvæk ikke ret gode til det første.

Nogle af de centrale spørgsmål, som kurset vil komme omkring, er:

 • Hvem er de mange stemmer og aktører, som agerer i den retoriske arena?
 • Hvem blander sig og på hvilken måde?
 • Kan man lære at udøve kollektiv opmærksomhed og opfange de små signaler, der kan føre til en krise?
 • Kan man omforme en plan A til en plan B i en ny og uventet situation?
 • Hvordan interagerer man med de mange kritiske stemmer, som f.eks. kunder og borgere, investorer, pressen, politikere, konkurrenter og brancheforeninger, men også aktivister, trolls og andre (tredje) parter?
 • Hvordan navigerer man internt i forhold til bestyrelse, medarbejdere og kolleger?
 • En farlig cocktail: Shitstorms, følelser og sociale medier?
Dit udbytte

På kurset får du:

 • en forståelse for det nye ’indblandingssamfund’ og kriser som fænomen.
 • indsigt i forskellige sociale aktørers roller og interaktion under kriser.
 • overblik over den nyeste forskning i kriseledelse og krisekommunikation.
 • en række centrale redskaber til håndtering af kriser før, under og efter en krise i din egen organisation.
 • personlig erfaring med krisesimulation.
 • og fremfor alt viden om, hvordan det er at drive en privat eller offentlig organisation under en krise.
Hvem er deltagerne?

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i små, mellemstore og store private eller offentlige organisationer eller institutioner, der ønsker indsigt i de nyeste tendenser inden for kriser, kriseledelse og krisekommunikation anno 2019, og som ønsker at få styrket deres strategiske og taktiske kompetencer i kriseledelse og krisekommunikation i egen organisation.

Målgruppen er bred, idet alle ledere og mellemledere i alle typer af organisationer kan have interesse i at vide mere om kriseledelse generelt og blive bedre til at håndtere kriser i egen organisation. Mere specifikt handler det om folk, der kan sidde i kriseteams og/eller har ansvar under kriser, herunder: Kommunikationsfolk, journalister, social media managers, IT, HR, marketing og produktansvarlige, bestyrelsesmedlemmer, jurister, forvaltningsansvarlige og folk i ledelsesfunktioner.

Dine undervisere

Professor Winni Johansen, Aarhus BSS: http://pure.au.dk/portal/da/wj@mgmt.au.dk

Professor Finn Frandsen, Aarhus BSS: http://pure.au.dk/portal/da/ff@mgmt.au.dk

Begge er tilknyttet Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS.

Winni Johansen og Finn Frandsen, Aarhus BSS, står foran kameraet efter de har vundet KOM-prisen 2019.

Winni og Finn har netop vundet KOM-prisen 2019 for at være med til at tegne krisekommunikation som en særskilt disciplin inden for forskningen i PR og corporate communication i bredere forstand, og for at sætte kommunikationsforskning på det globale landkort. Læs mere.

Program

Program: Dag 1

08.30-09.00 Ankomst og morgenmad

09.00-10.30 Velkommen til indblandingssamfundet

 • Indblandingssamfund og tredje parter
 • I spændingsfeltet mellem offentlig, politisk og corporate kriseledelse
 • Hvor begynder og slutter en krise?

10.30-10.40 Kaffepause

10.40-12.15 Fra ledelse til lederskab

 • Den strategiske, proaktive og proces-orienterede tilgang til kriseledelse
 • Hvad gør man, når kriseberedskabet ikke slår til?
 • Hvordan opfanger man tegn på krise?

12.15-13.00 Frokost

13.00-14.15 Når krisekommunikationen handler om omdømmet

 • Imagegenoprettelse
 • Situationsbestemt krisekommunikation

14.15-14.30 Kaffepause

14.30-16.00 Krisekommunikation i den retoriske arena

 • Hvad er en arena, hvem optræder i den og hvorfor?
 • Alliancer, fjender og mønstre i arenaen

 

Program: Dag 2

08.30-09.00 Ankomst og morgenmad

09.00-10.30 Intern krisekommunikation: Fra bestyrelse til medarbejdere

 • Bestyrelsens rolle i kriser
 • Medarbejderne som aktive medkommunikatører

10.30-10.40 Kaffepause

10.40-12.15 Ekstern krisekommunikation: Fra kunder og borgere til politikere og aktivister

 • Emotionelle forbrugere og borgere på de sociale medier
 • Når andre aktører blander sig (aktivisme som ny udfordring)
 • Medialisering af krisen

12.15-13.00 Frokost

13.00-14.15 En krise bryder ud

 • Simulation: Fra teori til praksis

14.15-14.30 Kaffepause

14.30-16.00 Kan vi lære af kriser? Fra kursus til din egen organisation

 • Kan vi lære af kriser? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja, hvad og hvordan?
 • Afrunding: Fra kursus til din egen organisation

 

Praktisk information

Kurset veksler mellem faglige oplæg, øvelser og workshops, ligesom der indgår en mindre krisesimulation. Deltagernes egne erfaringer bliver inddraget i videst muligt om.

Litteratur:

Bog skrevet af kursusholderne Finn Frandsen og Winni Johansen: Organizational Crisis Communication, 2017 indgår i deltagergebyret.

Rabatmuligheder

Er du alumne fra Aarhus BSS?
Er du alumne (tidligere studerende) fra Aarhus BSS og medlem af alumnenetværket, kan du få 15% rabat på kurset.

Læs mere og bliv gratis medlem på http://bss.au.dk/alumner/.  

Deltager I flere kolleger på kurset?
Få 10% rabat ved samlet tilmelding af 3-4 personer fra samme virksomhed.
Få 15% rabat ved samlet tilmelding af mindst 5 personer fra samme virksomhed.

Rabatterne kan ikke kombineres.  

 

Kursus

Senest viste

Favorites