Prisstrategi og Prispolitik - HD 2. del - Aarhus

Studiestart i efteråret 2020

Formålet med fagmodulet er, at de studerende på et velfunderet teoretisk og metodemæssigt grundlag bliver i stand til at kvalificere prisbeslutninger, der tager hensyn til helheden i virksomhedens værdiskabelse vedrørende kunder, omkostninger og konkurrence for derigennem at optimere virksomhedens indtjening.

Fagmodulet bygger på analytiske markedsføringsteknikker, teori om markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning, psykologi og økonomisk teori med henblik på et analysere, hvilke tilgange der kan føre til optimale prisbeslutninger.


Læs mere om Prisstrategi og Prispolitik
Læs mere om HD 2. del

Enkeltfag - HD

Senest viste

Favorites