EAPIL 2021 - Postponed

The EAPIL Aarhus Conference has been postponed to 27-29 May 2021 due to the Corona Virus.

Konference om International privatret på Aarhus BSS – Aarhus EAPIL Conference 2021

Denne konference samler teoretikere og praktikere fra hele Europa for at diskutere den internationale privatret i Europa og de udfordringer, som blandt andet tiltagende digitalisering og fragmentering medfører. For de grænseoverskridende privatretlige forhold er konstant stigende, hvilket gælder både erhvervsforhold og private forhold som for eksempel international handel og familiemæssige relationer.

Både private borgere og virksomheder har i højere grad brug for klarhed omkring værneting og lovvalg. Dette retsområde har siden Amsterdam-traktaten 1999 været i fokus i EU, hvor adskillige nye retsakter har set dagens lys. De forskellige EU-retsakter, internationale konventioner og nationale reguleringer rejser en række spørgsmål, som praktiserende jurister og myndigheder bør kende til og være opmærksomme på.

Konferencen finder sted den 27-29 maj 2021 på Aarhus BSS, Aarhus Universitet, og er samtidig den første konference i rammen af The European Association of Private International Law (EAPIL), som er grundlagt i 2019 og bliver endeligt etableret i forbindelse med afholdelsen af konferencen på Aarhus BSS 2021.

Læs mere om konferencen om international privatret på: https://law.au.dk/forskning/konferencer/eapil2021/

*Pris for deltagelse: tilmelding før 20. december: 600 kr. for 3 dage (inkl. Forplejning) Tilmelding efter 20. december: 750 kr. (inkl. Forplejning)

  • Early bird

Konference

Senest sete

Favoritter