Jura på deltid

Bemærk at uddannelsen er bygget op i moduler. Den samlede bacheloruddannelse i Jura kan gennemføres på fem år på deltidsuddannelsen. Læs mere om de enkelte moduler, og hvordan de er opbygget.

NB: Bemærk venligst, at Modul 1 ikke længere udbydes. Der optages derfor ikke nye studerende på modulet. Er du i gangværende studerende, kan du orientere dig via Studieportalen.  

Formålet med den juridiske bacheloruddannelse er, at den studerende efter endt uddannelse skal kunne anvende den juridiske metode inden for centrale dele af retssystemet og har kendskab til juraens samfundsmæssige betydning.

Det juridiske studium beskæftiger sig med de retsregler, der regulerer forholdet mellem samfundets borgere indbyrdes, mellem borgerne og samfundet og mellem forskellige samfund. De fleste discipliner i faget sigter mod at opbygge et grundigt kendskab til den gældende retstilstand på en række praktisk vigtige områder. For at forklare disse retsregler i historisk og samfundsmæssig sammenhæng indeholder studiet også en række discipliner, som beskæftiger sig med retsreglernes forudsætninger og forskellige funktioner.

Samfundets retsregler skaber en ramme, som det politiske, økonomiske og sociale liv kan udfolde sig indenfor. Jurister kan derfor heller ikke give færdigsyede løsninger på, hvordan man skal forholde sig i forskellige situationer, men de kan påpege konsekvenserne af forskellige handlemuligheder og gøre opmærksom på, hvilke begrænsninger retsreglerne sætter for handlemulighederne. I et gennemreguleret samfund som det danske vil enhver blot nogenlunde betydningsfuld handling komme i kontakt med retsreglerne – det er derfor også vigtigt at kende disse regler eller have adgang til personer, der har et sådant kendskab.

 

Målgruppe

Den juridiske bacheloruddannelse retter sig primært mod studerende, som påtænker at følge hele bacheloruddannelsen i Jura udbudt som deltidsuddannelse, og som er indstillet på at yde en betydelig studiemæssig indsats.

    Bacheloruddannelse på deltid

    Senest sete

    Favoritter