Investeringsrådgivning - obligationer - HD 2. del - Herning

Studiestart i efteråret 2022

Modulets formål er at sikre en grundig viden om en lang række finansielle aktiver, som baggrund for rådgivning af forskellige kundegrupper.

Der tilstræbes en forståelse af risikobegrebet og afkastbegrebet og disses sammenhænge og kobling til prisfastsættelse på finansielle aktiver. Udenlandske finansielle aktiver og valutakursproblemstillinger indgår.

I modulet inddrages strategiske overvejelser vedrørende finansiel virksomhed, samt overordnede metodiske/faglige overvejelser.


Læs mere om Investeringsrådgivning i Herning
Læs mere om HD 2. del

    Enkeltfag - HD

    Senest sete

    Favoritter