Innovationsledelse

Omdrejningspunktet for faget er ledelse af innovation, og formålet er, at du får indsigt i centrale temaer, teorier og begreber til analyse og ledelse af innovation. Faget vil give dig redksaberne således du er i stand til at vurdere og forbedre virksomheders innovationsledelse.
Når vi taler om innovation, handler det både om produkt-, service- og procesinnovation og det bør ses i sammenhæng med virksomhedens forretningsudvikling strategi. 

Faget vil inddrage dine egne erfaringer og/eller udfordringer med innovationsledelse. Innovationsledelse fokuserer på, hvordan strukturer og processer omkring innovation kan sikre performance og konkurrencekraft.


Undervisning på MBA-uddannelsen er af højeste kvalitet, hvilket AU BSS’ AMBA-akkreditering er garant for. Aarhus BSS er Triple Crown-akkrediteret og du kan læse mere om akkrediteringerne her.

Faget bidrager til dækning af AMBA kriterier 2, 4, 10 og 12.

    Enkeltfag - MBA

    Senest sete

    Favoritter