Industriøkonomi

Du vil få indsigt i virksomhedens rolle i samfundet (teorier om virksomheden), privatisering og liberalisering samt outsourcing.

 • Markedsstruktur og strategi (ufuldkommen konkurrence (fx Cournot, Bertrand, Stackelberg, collusion), adgangsbarrierer, informationsasymmetri og netværks-eksternaliteter). Fusionskontrol.
 • Prisstrategier. Konkurrenceregulering.
 • Ikke-prisstrategier: Produktdifferentiering.
 • Forskning og teknologisk udvikling. Forsknings- og innovationspolitik.
 • Lokalisering og industriel udvikling. Regionalpolitik.
 • Produktivitet og produktivitets udvikling.
 • Multinationale virksomheder, samhandel, økonomisk integration og globalisering.

 

 

Faget giver dig blandt andet en grundlæggende viden og forståelse om virksomheders konkurrencebetingelser under forskellige markedsstrukturer og institutionelle og reguleringsmæssige betingelser, samt en introduktion til dansk og europæisk industri- og erhvervspolitik.

 

Undervisning på MBA-uddannelsen er af højeste kvalitet, hvilket AU BSS’ AMBA-akkreditering er garant for. Aarhus BSS er Triple Crown-akkrediteret og du kan læse mere om akkrediteringerne her.

Faget Industriøkonomi bidrager til dækning af AMBA kriterier 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 og 12.

  Enkeltfag - MBA

  Senest sete

  Favoritter