Organisation og ledelse - HD 2. del - Aarhus

Studiestart i efteråret 2021

Faget sigter på at give de studerende et anvendelsesorienteret, teoretisk funderet indblik i og overblik over centrale elementer af fagområderne organisation og ledelse.

En organisation er et redskab, ikke et mål i sig selv, og den skal designes under hensyntagen til de opgaver, der skal løses, og de ressourcer, der er til rådighed. I denne forbindelse indtager de ansatte, herunder også ledelsen, og den viden og de kompetencer, de besidder, en særlig – og meget vigtig – rolle. 

Læs mere om Organisation og ledelse i Aarhus
Læs mere om HD 2. del

Enkeltfag - HD

Senest sete

Favoritter