HR i strategisk og operationelt perspektiv - HD 2. del - Aarhus

Formålet med faget HR i strategisk og operationelt perspektiv er at give en introduktion til fagområdet HR og dets betydning for organisationers evne til at realisere såvel operationelle som strategiske mål. 

Gennem faget bliver du i stand til at identificere, analysere og vurdere konkrete HR-problemstillinger i forskellige kontekster. Du skal således opnå kendskab til relevante teorier og modellers muligheder og begrænsninger i relation til praktiske HR-problemstillinger.


Læs mere om HD 2. del

    Enkeltfag - HD

    Senest sete

    Favoritter