Strategisk markedsledelse - HD 2. del - Aarhus

Formålet med faget er at sætte de studerende i stand til på et teoretisk og metodisk grundlag at vurdere den strategiske markedsplanlægning i forskellige kontekster og i forlængelse heraf kunne udarbejde begrundede ændringsforslag i relation til såvel strategiproces som indhold.

Målet med faget er bl.a. at sætte de studerende i stand til at demonstrere kendskab til strategiindhold på forretningsområdeniveau – positioneringsstrategi, konkurrencestrategi, ressource/kapabilitetesbaseret strategi og situationsbaseret strategi.

Læs mere om HD 2. del

    Enkeltfag - HD

    Senest sete

    Favoritter