Markedskommunikation og branding - HD 2. del - Aarhus

Studiestart i foråret 2021

Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på et avanceret niveau at kunne identificere, analysere og løse opgaver vedrørende virksomhedens markedskommunikation og branding som et led i virksomhedens overordnede strategi.

Målet med faget er bl.a. at sætte de studerende i stand til at forstå og forklare centrale kommunikations– og brandingteorier, herunder samspillet mellem disse samt anvende relevante kommunikations- og brandingteorier ift. aktuelle virksomhedsudfordringer på operationelt, taktisk og strategisk niveau.


Læs mere om Markedskommunikation og branding
Læs mere om HD 2. del

Enkeltfag - HD

Senest sete

Favoritter