HD 2. del - Marketing Management - Aarhus

Du bliver kvalificeret til at deltage i planlægning og gennemførelse af effektskabende markeds- og forretningsrelaterede tiltag.

Specialiseringen udbydes i Aarhus.

Formålet med specialiseringen Marketing Management er at give dig et anvendelsesorienteret, teoretisk og metodemæssigt grundlag, så du kan deltage i planlægning og gennemførelse af effektskabende markeds- og forretningsrelaterede tiltag i forbindelse med virksomhedens kommercielle samspil med sine omgivelser såvel nationalt som internationalt.

Målgruppe

Marketing Management er relevant for dig, der ønsker at arbejde som salgs- og marketingchef, key-account manager eller relationship manager i en udviklingsorienteret virksomhed. Du vil også kunne varetage en funktion i virksomhedens indkøbsafdeling.

Som alumne fra Marketing Management kvalificerer du dig til at udfylde rollen som salgs- og marketingchef, key-account manager eller relationship manager i en udviklingsorienteret virksomhed. Du vil også kunne varetage en funktion i virksomhedens indkøbsafdeling.

Udbytte

Gennem studiet får du en helhedsforståelse af de problemstillinger, som du møder i en markedsorienteret og udviklingsorienteret virksomhed. Det opnås ved at kombinere traditionelle afsætningsøkonomiske teorier og metoder, der fokuserer på udformningen af kortsigtede operative markedsføringsplaner, med et langsigtet perspektiv for virksomhedens ressource- og kompetenceudvikling.

Det langsigtede perspektiv kommer til udtryk i teorier og metoder inden for strategisk markedsplanlægning og strategisk ledelse. Evnen til verbalt og skriftligt at præsentere sine løsningsforslag og overvejelser for andre opfattes som noget specielt vigtigt for en HD i Marketing Management. Derfor tillægges indlæringen af denne evne en central betydning gennem hele studiet.

Med en HD i Marketing Management kan du dokumentere dine færdigheder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af effektskabende markeds- og forretningsrelaterede tiltag i forbindelse med virksomhedens kommercielle samspil med sine omgivelser. Disse tiltag indbefatter bl.a. teorier relateret til planlægning, skabelse og levering af kundeværdi, ledelse af kunderelationer, leverandørsamarbejder eller andre fordelsskabende kommercielle aktiviteter relateret til markedet eller forretningen.

Anbefalinger

"Jeg har en masse lederansvar, som jeg har kunnet blive klogere på rent teoretisk gennem valgfag som kommunikation og forandringsledelse. Det, jeg lærte den ene aften, kunne jeg anvende konkret den næste dag."

Henrik Nielsen, butikschef, Emmerys | Alumne fra HD Marketing Management

Læs hele Henriks historie

Indhold og opbygning

Undervisningsform

Undervisningen foregår i Aarhus mandag og onsdag kl. ca. 18.15-22.00.

Undervisningen er tilrettelagt, så der skabes læringsmiljøer, hvor den studerende har mulighed for aktivt at præge undervisningen via indlæg og diskussioner med udgangspunkt i de problemstillinger, som tages op i forelæsninger, cases og skriftlige opgaver og med udgangspunkt i egen praksis.

HD

Senest viste

Favorites