Forretningsmodeludvikling

Studiestart foråret 2023

Forretningsmodeller er blevet et populært værktøj til at beskrive, hvordan virksomheden skaber værdi. Forretningsmodeller kan forklare, hvorfor en virksomhed har succes, eller hvad den skal ændre for at blive mere konkurrencedygtig.

Faget Forretningsmodeludvikling gør dig i stand til at udvikle og forny virksomhedens forretningsmodel, så den fortsat skaber værdi i relation til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Det sker ved at introducere dig for centrale begreber, teorier og metoder inden for udviklingen af forretningsmodeller og træne dig i at analysere og løse relevante problemer på din arbejdsplads.

Fagets indhold

På faget Forretningsmodeludvikling anvendes en kombination af forelæsninger, gæsteforelæsninger, cases, gruppearbejde og online øvelser. Undervisningen foregår på engelsk.

Du vil blive undervist i emner såsom:

 • Forretningsmodellers rammer og nøgleelementer
 • Styrker og svagheder ved forskellige forretningsmodeller
 • Forskellige organisationstyper og formål
 • Faser og trin i udviklingsprocessen for forretningsmodeller
 • Design af forretningsmodeller via design thinking
 • Planlægning og facilitering af ændringer til forretningsmodellen
 • Implementering af en ny/ændret forretningsmodel

Dit udbytte

Med faget Forretningsmodeludvikling bliver du i stand til at tilrettelægge og forny virksomhedens forretningsmodel, så den styrker virksomhedens værdiskabelse og konkurrencedygtighed.

Du vil blandt andet kunne:

 • Kortlægge elementerne i forskellige virksomheders forretningsmodeller
 • Identificere værdiskabende aktiviteter for kunder, leverandører og samarbejdspartnere
 • Analysere de forretningsmæssige logikker og mekanismer i en virksomhed
 • Vurdere vigtige organisatoriske faktorer forud for forretningsmodeludvikling
 • Teste en forretningsmodels styrker, svagheder og levedygtighed
 • Designe prototyper på nye forretningsmodeller
 • Foreslå og argumentere for en ny/ændret forretningsmodel
 • Implementere små og større ændringer i en eksisterende forretningsmodel
 • Introducere parallelle forretningsmodeller
 • Fremtidssikre forretningsmodeller mod trusler og trends i marked, økonomi og teknologi
 • Bearbejde komplekse informationer, der kan kræve ændringer i forretningsmodellen

Evaluere en ændret forretningsmodel baseret på målbare kriterier

  Enkeltfag - MBA

  Senest sete

  Favoritter