Forhandling

Studiestart foråret 2023

Enhver leder deltager i forhandlinger – for stort set enhver ledelsesmæssig beslutning omfatter én eller flere personer, der skal forhandles med. Derudover er der kontrakter med kunder og leverandører samt virksomhedens strategi og organisatoriske forandringer, der også kræver forhandling. Forhandlinger er også en vigtig del af at være til stede på det globale marked.

Faget Forhandling gør dig i stand til at bidrage til virksomhedens performance ved at gennemføre succesfulde forhandlinger. Det sker ved at introducere dig for centrale begreber, teorier og metoder inden for forhandlingsteknik og træne dig i at analysere og løse relevante problemer på din arbejdsplads.

Fagets indhold

På faget Forhandling anvendes en kombination af forelæsninger, diskussioner, øvelser, cases og rollespil samt en dag med onlineundervisning, hvor der forhandles med studerende på et partneruniversitet. Undervisningen foregår på engelsk.

Du vil blive undervist i emner såsom:

 • Forhandlingers væsen og struktur
 • Value claiming og value creating
 • Relationsopbygning før, under og efter forhandlinger
 • Kommunikationsværktøjer
 • Forhandling af flere emner på én gang
 • Online forhandlinger
 • Magtforhold under forhandlinger
 • Konfliktløsning og mediering
 • Mange parter og alliancer under en forhandling
 • Internationale forhandlinger og kulturforskelle

Dit udbytte

Med faget Forhandling bliver du i stand til at skabe konkrete gevinster ved at forhandle bedre kontrakter med kunder og leverandører og indgå bedre aftaler internt i organisationen.

Du vil blandt andet kunne:

 • Anvende forhandlingsmetoder og -teknikker
 • Navigere i forskellige kontekster for forhandlinger
 • Styre en forhandlingsproces fra start til slut
 • Fremsætte krav under forhandlinger
 • Forhandle dig frem til et større udbytte af en aftale
 • Forhandle dig frem til win-win-scenarier for alle parter
 • Håndtere spændingsfeltet mellem gensidig tillid og egeninteresser
 • Undgå at skabe negative følelser eller ødelægge relationer under forhandlinger
 • Løse uenigheder og forhindre dem i at blive destruktive konflikter
 • Forhandle aftaler til gavn for din egen karriere

 

  Enkeltfag - MBA

  Senest sete

  Favoritter