Finansierings- og investeringsanalyser - HD 1. del - Herning

Studiestart i foråret 2022

Faget har til formål at bibringe den studerende indsigt i de teorier og metoder, der er fundamentet for at overveje og gennemføre finansiering og investering i en virksomhed.

Det er derfor vigtigt, at den studerende kan opstille budgetter og foretage budgetkontroller og afvigelsesanalyser, samt analysere og sammenligne virksomheder ved hjælp af nøgletal.

Læs mere om Finansierings- og investeringsanalyser
Læs mere om HD 1. del

    Enkeltfag - HD

    Senest sete

    Favoritter