EU-ret

Studiestart i efteråret 2021

Formålet med faget EU-ret på Master i skat er at give deltagerne det faglige fundament for senere at kunne anvende og fortolke EU-rettens kilder inden for uddannelsens specielle retsdiscipliner, dvs. både indirekte og direkte skatter.

 

Der sættes endvidere fokus på samspillet mellem EU-ret og national ret, hvilket også omfatter reguleringskompetencen på områder, hvor der ikke er sket harmonisering. 

Læs mere om EU-ret

Læs mere om Master i skat

Enkeltfag - Master

Senest sete

Favoritter