Et klima i balance og Danmark i vækst

Bæredygtighed er temaet i dette årti. Den 24. februar tager vi temperaturen på klimaregnskabet og ser på fremtidige scenarier.

Bliv også klogere på betydningen af de seneste danske initiativer i forhold til de danske evner og muligheder for at skabe forretning.

Professor Eric Hillebrand og professor Michael Svarer deler ud af deres viden, og spørgsmålet er: Hvordan kan klimaregnskabet gå op?  


Arrangementet finder sted fra kl. 16:00-17:00.
Tilmeld dig enten fysisk deltagelse (udsolgt - venteliste åben) eller online deltagelse.

 

Tilmeldingsfrist for fysisk deltagelse: 21. februar 2022 (udsolgt - venteliste åben).

Tilmeldingsfrist for online deltagelse: 23. februar 2022. 

 

Program

16:00 Velkomst  

v/ Kristina Risom Jespersen, lektor og Business Ambassador på Institut for Økonomi samt studieleder på MBA-uddannelsen ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet  

 

16:05 Kulstofbudgettet nu og i fremtiden  

v/ Eric Hillebrand, professor på Institut for Økonomi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet  

Professor i økonomi Eric Hillebrand giver dig indblik i udviklingen af CO2-emissioner, deres relation til Verdens-BNP, optagelsen af CO2 fra planter og havet samt forandringen i atmosfæriske CO2-koncentrationer.  

Få også indblik i en statistisk model, der kan bruges til at studere forskellige scenarier for CO2-reduktioner i fremtiden.  

  

16:25 Grøn skattereform – hvordan når vi klimamålene og sikrer samfundsøkonomien?  

v/ Michael Svarer, professor på Institut for Økonomi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet, og formand i ekspertudvalget for en grøn skattereform  

70 % reduktion i udledning af drivhusgasser i Danmark i 2030. Det er målet i den nye klimalov, og for at nå målet er en grøn skattereform på vej.  

Michael Svarer er professor i økonomi og formand for ekspertudvalget for en grøn skattereform. Han giver dig indblik i tankerne bag ekspertudvalgets aktuelle forslag og indsigt i, hvordan Danmark når målet og tager højde for samfundsøkonomien.  

 

16:45 Q&A  

 

17:00 Tak for i dag  

 

 

Om oplægsholderne

Eric Hillebrand er professor i økonomi på Aarhus BSS og forsker til daglig i klimaøkonometri. Han er desuden med i udgiverpanelerne ”Advances in Econometrics” og ”International Journal of Forecasting” og direktør for CREATES – et forskningscenter for tidsrækkeøkonometri.  

  

Michael Svarer er professor i økonomi på Aarhus BSS og formand for ekspertudvalget for en grøn skattereform. Han er tidligere formand for De Økonomiske Råds formandskab og derunder også for Det Miljøøkonomiske Råds formandskab. 

    Arrangement

    Senest sete

    Favoritter