Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse - HD 1. del - Aarhus

Studiestart i efteråret 2022

Faget Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse har til formål at bibringe den studerende indsigt i teorier og metoder, der dels danner et erhvervsøkonomisk fundament for specialerne på HD 2. del dels gør den studerende i stand til at forstå og reflektere over den praktiske anvendelse i konkrete virksomhedssammenhænge.

Det drejer sig om virksomhedens omverden, herunder dens placering i samfund, branche og værdikæde. 

Der undervises i centrale teorier og metoder om markedsformer, konkurrence, omkostninger og strategi.

Læs mere om Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse
Læs mere om HD 1. del

    Enkeltfag - HD

    Senest sete

    Favoritter