Digital innovation og digital transformation

Faget udbydes i efteråret 2020

Fokus i dette fag er at skabe indsigt i feltet digital innovation og transformation, herunder nye digitale forretningsmodeller, de økonomiske faktorer som karakteriserer digitale innovationer, de teknologier som muliggør de nye forretningsmodeller, samt de organisatoriske strukturer og dynamikker der skal få gavn af disse nye digitale innovationer.

Faget vil tage udgangspunkt i nye digitale produkter og serviceorienterede produkter og bygge bro mellem virksomhedsstrategi, it strategi og forandringsledelse.

Gennem fagpakken skal deltagerne opnå viden om og forståelse for teorier, metoder og modeller inden for følgende områder:

  • Digital innovation
  • Nye digitale forretningsmodeller
  • Økonomiske aspekter af digitale innovationer
  • Sammenspil mellem teknologier og forretningsmodeller
  • Digital transformation
  • Nye arbejdsformer
  • Politiske aspekter i digital innovation

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt til disse teoretiske emner. Fokus er rettet mod at opnå en dybere viden og forståelse for dele af de teorier, metoder og teknikker som er knyttet til faget.

 

Enkeltfag - MBA

Senest viste

Favorites