Dataanalyse - HD 1. del - Herning

Studiestart i efteråret 2021

Faget Dataanalyse har til formål at give den studerende en grundlæggende viden om og forståelse for statistiske begreber, metoder og modeller, samt evnen til at kunne gennemføre en analyse ved anvendelse af relevant software.

Den studerende skal desuden kunne vurdere, om egen og andres anvendelse af basale statistiske metoder er hensigtsmæssig og korrekt i en given situation.

Læs mere om Dataanalyse i Herning
Læs mere om HD 1. del

Enkeltfag - HD

Senest sete

Favoritter