Dataanalyse - HD 1. del - Aarhus

Studiestart i efteråret 2022

Faget Dataanalyse har til formål at give den studerende kendskab til og anvendelse af statistiske metoder og modeller i forbindelse med indsamlingen af data, beskrivelse af usikkerhed, formulering af hypoteser og analyser af de indsamlede data.

Den studerende skal desuden kunne vurdere, om egen og andres anvendelse af basale statistiske metoder er hensigtsmæssig og korrekt i en given situation.

NB! Vi anbefaler stærkt matematikkundskaber i sandsynlighedsteori og statistik, der svarer til matematik på B-niveau.

Læs mere om dataanalyse i Aarhus
Læs mere om HD 1. del

    Enkeltfag - HD

    Senest sete

    Favoritter