Afgiftsret - energiafgifter

Studiestart i foråret 2021

Faget Afgiftsret - energiafgifter giver et indgående kendskab til såvel EU-regler som de nationale regler på energiafgiftsområdet. Endvidere giver faget en analytisk tilgang til retskildematerialet til brug for løsning af egne praktiske problemstillinger.

Enkeltfag - Master

Senest sete

Favoritter