Afgiftsret - energiafgifter

Undervisningsdatoer: 14. januar, 21. januar, 4. februar, 18. februar, 3. marts, Eksamensdato: 17. marts

Faget Afgiftsret - energiafgifter giver et indgående kendskab til såvel EU-regler som de nationale regler på energiafgiftsområdet. Endvidere giver faget en analytisk tilgang til retskildematerialet til brug for løsning af egne praktiske problemstillinger.

Enkeltfag - Master

Senest viste

Favorites