Organisationsadfærd - HD 2. del - Aarhus

Studiestart i efteråret 2022

Kursets formål er at give de studerende et anvendelsesorienteret, teoretisk funderet indblik i, og overblik over, centrale elementer af fagområdet Organisationsadfærd samt den organisation, hvori medarbejderne såvel som ledelsen i fællesskab udøver og påvirker adfærden.

De studerende sættes gennem kurset ind i de adfærdsmæssige forhold, der sætter dem i stand til at få organisationen til at fungere mere effektivt, innovativt og udvikle arbejdsglæde samt personlig og organisatorisk udvikling. 

Organisationsadfærd er en af de klassiske discipliner inden for forståelse af en organisation og sætter dermed de studerende i stand til analysere, undersøge, og tage praktiske beslutninger om forhold, der vedrører medarbejdernes og ledelsens adfærd samt det adfærdsmæssige samspil mellem dem.  

Kurset giver således de studerende en forståelse af organisationen og den adfærdsmæssige del heraf gennem forståelsen af blandt andet den individuelle persons (både medarbejderens og lederens) personlighed, gennem ledelses- og motivationsforhold, gruppe- og teamdynamikker og indblik i magtforhold i organisationer samt kultur og diversitet. 


Læs mere om Organisationsadfærd i Aarhus
Læs mere om HD 2. del

    Enkeltfag - HD

    Senest sete

    Favoritter