Makroøkonomi

Studiestart foråret 2023

Virksomheder agerer i en kompleks omverden sammensat af nationale og internationale markeder, vækst og recession, samt foranderlige politiske og finansielle vilkår. På makroniveau er det konjunkturcykler, renteudvikling, diverse økonomiske stød (f.eks. coronavirus, olieprischok eller husprisbobler), nationale og internationale finanspolitikker, pengepolitik (f.eks. Euro-medlemskab eller fastkurspolitik) samt komplekse politikområder (f.eks. handelspolitik eller arbejdsmarkedspolitikker), som er af afgørende betydning for virksomhedens efterspørgsel, produktionsomkostninger, konkurrenceevne, fremtidsudsigter samt dens strategiske råderum. 

De centrale emner:

 • Økonomiske nøgletal: at måle og følge den økonomiske udvikling. Koncepter fra Nationalregnskab: Fx vækst, budgetunderskud, handelsbalance, inflation.
 • Vare- og pengestrømme, markeder for varer og produktionsfaktorer, investering og opsparing, aggregeret udbud/efterspørgsel, vare- og pengemarkedernes ligevægt.
 • Konjunkturcykler: lead- og lagindikatorer, ekspansion og kontraktion af brancher og økonomier, forecasting
 • Faktorer bag økonomisk vækst.
 • Inflation, pengepolitik, centralbanker, rentespænd og rammebetingelser for den finansielle sektor.
 • Valutakurser, Euro-samarbejde, finansielle uroligheder og konsekvenser for erhvervslivet.
 • Finans- og skattepolitik, den offentlige sektors økonomi, finanspolitisk styring og begrænsninger, dansk versus europæisk finanspolitik og skattepolitikers betydning for erhvervslivet.
 • Globalisering, handel, dansk konkurrenceevne, transmissionsmekanismer økonomierne imellem.
 • Specifikke politikområder: F.eks. arbejdsløshed og arbejdsmarkedspolitik, adgang til kvalificeret arbejdskraft, muligheder og begrænsninger for dansk erhvervsliv, opnåelse af klimamål.

Læs mere om 'Makroøkonomi for erhvervsledere'.

Læs mere om MBA-uddannelsen.

  Enkeltfag - MBA

  Senest sete

  Favoritter