Ledelse og organisationsadfærd - HD 2. del - Aarhus

Studiestart i efteråret 2021

Fagets centrale problemstillinger omfatter bl.a. organisationens menneskelige ressourcer med fokus på individ, grupper, gruppeprocesser, samarbejde, motivation og kompetenceudvikling samt organisationskulturen og dens betydning for effektivitet, trivsel, læring og udvikling i organisationen.

Andre vigtige emner omhandler:

  • Ledelse, herunder lederen som agent, lederskab/management, situationsbestemt ledelse, værdibaseret ledelse og beslutningsprocesser.
  • Design og tilrettelæggelse af undersøgelser af problemer vedr. ledelse og samarbejde, herunder f.eks. effektivitet, trivsel og motivation.


Læs mere om Ledelse og organisationsadfærd i Aarhus
Læs mere om HD 2. del

Enkeltfag - HD

Senest sete

Favoritter