Innovationsledelse

Faget udbydes i efteråret 2020

Evnen til succesfuld innovation er en vigtig konkurrenceparameter. Men hvad er innovation, og hvad er det i din organisation? Hvordan struktureres og ledes processen fra ide til implementering og hvad er forudsætningerne for at skabe radikal innovation?

Innovationsledelse er et fag, der fokuserer på hvordan strukturer og processer omkring innovation kan sikre performance og konkurrencekraft.

Faget berører centrale aspekter af innovationsledelse både på det overordnede strategiske niveau og på det mere specifikke niveau med planlægning af selve innovationsprocessen, der defineres som processen fra ide til lancering. Derudover er der fokus på kreativitet og brug af eksterne kilder til innovation. 

Centrale temaer er:

  • Innovationsbegrebet
  • Strategi og innovation
  • Design Thinking
  • Radikal innovation
  • Åben innovation
  • Innovationsprocesser
  • Innovationskultur
  • Organisering af udviklingsprojekter
  • Internt samarbejde omkring innovation
  • Læring og innovation

Enkeltfag - MBA

Senest sete

Favoritter