Masterprojekt og metode

Når du tager kurset masterprojekt og metode, skal du dokumentere en selvstændig evne til at indkredse og afgrænse en erhvervsøkonomisk og ledelsesrelateret problemstilling, der har relevans for og relation til praksis.
Dertil skal du vise evnen til at identificere relevante begreber fra teorien/litteraturen og være i stand til at gennemføre en empirisk undersøgelse af disse begreber, for at belyse problesmtillingen.

 

Det forventes at masterprojektet indeholder indsamling og analyse af kvalitative og/eller kvantitative data. Det afsluttende arbejde skal demonstrere fagligt overblik og indsigt samt dokumentere dine evner til at arbejde med erhvervsøkonomisk teori og metode i forbindelse med løsning af praktiske problemstillinger.


Undervisning på MBA-uddannelsen er af højeste kvalitet, hvilket AU BSS’ AMBA-akkreditering er garant for. Aarhus BSS er Triple Crown-akkrediteret og du kan læse mere om akkrediteringerne her.


    Enkeltfag - MBA

    Senest sete

    Favoritter