Industriøkonomi

Faget udbydes i efteråret 2021

Virksomhedens rolle i samfundet (teorier om virksomheden). Privatisering og liberalisering. Outsourcing.

  • Markedsstruktur og strategi (ufuldkommen konkurrence (fx Cournot, Bertrand, Stackelberg, collusion), adgangsbarrierer, informationsasymmetri og netværks-eksternaliteter). Fusionskontrol.
  • Prisstrategier. Konkurrenceregulering.
  • Ikke-prisstrategier: Produktdifferentiering.
  • Forskning og teknologisk udvikling. Forsknings- og innovationspolitik.
  • Lokalisering og industriel udvikling. Regionalpolitik.
  • Produktivitet og produktivitets udvikling.
  • Multinationale virksomheder, samhandel, økonomisk integration og globalisering.

Faget skal blandt andet give deltagerne en grundlæggende viden og forståelse om virksomheders konkurrencebetingelser under forskellige markedsstrukturer og institutionelle og reguleringsmæssige betingelser, samt en introduktion til dansk og europæisk industri- og erhvervspolitik.

Læs mere om faget.

Læs mere om MBA-uddannelsen.

Enkeltfag - MBA

Senest sete

Favoritter