Forhandlingsteknik - HD 1. del - Aarhus

Studiestart i efteråret 2021

Organisationernes øgede uddelegering af opgaver samt beslutninger stiller større krav til medarbejderne omkring disses evner til at indgå i samarbejde med mennesker fra forskellige organisatoriske niveauer, ofte også fra fremmede kulturer.

De studerende skal have et sådant overblik over og indsigt i de teoretiske grundlag i forhandlingsteknikken, at de kan udvælge og anvende relevante teorier og modeller i den konkrete situation samt udlede konsekvenserne af dette valg.

Læs mere om Forhandlingsteknik i Aarhus
Læs mere om HD 1. del

 

Enkeltfag - HD

Senest sete

Favoritter