Erhvervsøkonomisk metode til evidensbaserede ledelsesbeslutninger

Faget udbydes i efteråret 2021

Et væsentligt formål med erhvervsøkonomiskmetode er at udvikle den studerendes kompetencer i evidensbaseret beslutningstagning.

Modulet fokuserer på (1) at give en grundlæggende indsigt i hvordan empirisk baseret viden genereres, testes og vurderes på en dokumenteret måde, (2) udarbejdelse af problemformulering og undersøgelsesspørgsmål, (3) opstilling af et undersøgelsesdesign og (4) relevante kvalitative og kvantitative metoder til indsamling, analyse og fortolkning af empiriske data. Disse elementer af systematisk indsamling af data og viden har til formål at introducere den studerende til grundlæggende erhvervsøkonomisk metode og tænkning med særligt henblik på løsning af erhvervsøkonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Enkeltfag - MBA

Senest sete

Favoritter