Digital Marketing - Rethink the (Digital) Customer Journey

Kursusdatoer følger

Den øgede digitalisering af forbrugernes adfærd betyder, at virksomhederne har brug for en større forståelse af mulighederne ved digitale redskaber. Teorien om den stringente købsproces, hvor forbrugerne først søger efter information, evaluerer og til sidst køber, er ikke længere klippefast.

Om kurset

Hovedformålet med kurset er at gentænke kunderejsen på tværs af kanaler og forstå aspekter af Customer Relationship Management (CRM) i den digitale tidsalder. Formålet er at gøre deltagerne i stand til at anvende forskelligt teoretisk og praktisk viden til at forbedre virksomhedens (digitale) Customer Relationship Management (CRM)-processer.

Kurset giver dig en forståelse af den digitale kunderejse, viden om hvordan man udnytter de digitale muligheder (digitale medier, mobilhandel, mobilreklame) til at komme i kontakt med kunderne, en forståelse for begrebet dynamisk prisfastsættelse og et indblik i brugen af web-metrics (aktivitet på internettet).

Vi vil beskæftige os med, hvordan kunde-/forbrugeradfærd spiller sammen med begreber som digital prisfastsættelse og (digitale) medier fra et forsknings- OG forretningsperspektiv. Et mediebureau vil højst sandsynligt kun beskæftige sig med enkelte af disse aspekter. Du får indblik i, hvordan man skal forstå forbrugere, og hvordan man kan bruge teknologiske redskaber til at forbedre den værdi, som kunderne tillægger virksomhedens produkter/services, og til at forbedre selve leveringen af virksomhedens produkter/services 

Kurset består af en kombination af korte forelæsninger, gruppearbejde med udgangspunkt i konkrete cases fra deltagernes egen hverdag, samt en konkurrence mellem de forskellige deltagere i simulationsspillet DigitalMediaPro.

 

Dit udbytte

På kurset lærer du at:

 • forstå, hvordan forbrugerne træffer beslutninger i en digital kontekst
 • anvende en række digitale medier
 • anvende digitale kanaler til CRM og til at kommunikere med kunderne
 • forbedre såvel den digitale interaktion med forbrugerne som virksomhedens digitale CRM
 • simulere en kommunikationskampagne ved brug af en velkendt markedssimulering og anvende de tillærte begreber
Hvem er deltagerne?

Kurset henvender sig primært til deltagere med erfaring inden for B2C-sektoren eller detailhandlen. Kurset er dog også relevant for deltagere med B2B-erfaring, som interesserer sig for slutbrugerens adfærd og reaktioner.

Kursets primære målgruppe er deltagere med en generel interesse i digital markedsføring, sociale medier og webanalyse. Kurset kræver ikke forudgående kendskab til emnet. Det kan dog være en fordel at have en baggrund inden for markedsføringsøkonomi og markedskommunikation. 

Dine undervisere

Lektor Marco Hubert, Institut for Virksomhedsledelse, Marketing-sektionen
Erfaring inden for afsætningsøkonomi og med særlig interesse for digital markedsføring, mobilhandel og forbrugeradfærd.

Ekstern oplægsholder. Navn følger.

Program

DAG 1 – Kunderejse og Customer Relationship Management

08.30-09.00 Ankomst og morgenmad/introduktion
09.00-10.30 Indblik i kundens (digitale) rejse
10.30-10.40 Kaffepause
10.40-12.15 Gruppearbejde og fællesdiskussion
12.15-13.00 Frokost
13.00-14.15 Customer Relationship Management i en digital tidsalder
14.15-14.30 Kaffepause
14.30-16.00 Gruppearbejde og fællesdiskussion

DAG 2 – DigitalMediaPro-Simulation

08.30-09.00 Ankomst og morgenmad
09.00-10.00 Briefing omkring simuleringsspillet/Q&A
10.00-10.10 Kaffepause
10.10-12.00 Simulationsspillet: runde 1 og 2
12.00-12.30 Frokost
12.30-14.15 Simulationsspillet: runde 3 til 5
14.15-14.30 Kaffepause
14.30-16.00 Fællesdiskussion og opsamling

Pris og rabatmuligheder

Pris

10.500 DKK ekskl. moms.

Undervisningen er momsfritaget, men der opkræves moms af kursusmateriale og forplejning.

 

Er du alumne fra Aarhus BSS?
Er du alumne (tidligere studerende) fra Aarhus BSS og medlem af alumnenetværket, kan du få 15% rabat på kurset.

Læs mere og bliv gratis medlem på http://bss.au.dk/alumner/.  

Deltager I flere kolleger på kurset?
Få 10% rabat ved samlet tilmelding af 3-4 personer fra samme virksomhed.
Få 15% rabat ved samlet tilmelding af mindst 5 personer fra samme virksomhed.

Rabatterne kan ikke kombineres.  

  Kursus

  Senest sete

  Favoritter