Digital innovation og digital transformation - MBA

Faget udbydes i efteråret 2020

Fokus i dette fag er at skabe indsigt i feltet digital innovation og transformation, herunder nye digitale forretningsmodeller, de økonomiske faktorer som karakteriserer digitale innovationer, de teknologier som muliggør de nye forretningsmodeller, samt de organisatoriske strukturer og dynamikker der skal til for at få gavn af disse nye digitale innovationer.

Faget er centreret omkring en studietur til Ivey Business School i Toronto, Canada.

Om faget

Du får viden om nye digitale produkter og serviceorienterede produkter, og du lærer at bygge bro mellem virksomhedsstrategi, it strategi og forandringsledelse.

Gennem faget skal deltagerne opnå viden om og forståelse for teorier, metoder og modeller inden for følgende områder:

  • Digital innovation
  • Nye digitale forretningsmodeller
  • Økonomiske aspekter af digitale innovationer
  • Sammenspil mellem teknologier og forretningsmodeller
  • Digital transformation
  • Nye arbejdsformer
  • Politiske aspekter i digital innovation

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt til disse teoretiske emner. Fokus er rettet mod at opnå en dybere viden og forståelse for dele af de teorier, metoder og teknikker som er knyttet til faget.

Du kan enten tage Digital Innovation og Digital Transformation som et 5 ECTS-fag på MBA-uddannelsen eller som en
15 ECTS-fagpakke på Master i it.

Læs mere om MBA på Aarhus BSS.

Læs mere om Digital Innovation og Digital Transformation på MBA.

Læs mere om Digital Innovation og Digital Transformation på Master i it.

 

 

Basiselementerne i Digital Innovation og Digital Transformation

Faget indledes af en session, hvor de studerende introduceres for kurset, studieturen og grundkoncepterne i digital transformation og digital innovation.

Datoen for introduktionsdagen er den 21. august 2020 kl. 08.00-14.00.

Studietur i uge 40

Det væsentligste element i fagpakken er en intensiv studietur til Ivey Business School i Toronto. Studieturen finder sted fra den 28. september til den 2. oktober 2020.

Rejseomkostningerne til studieturen, der beløber sig til ca. 10.000 kr, er ikke indregnet i fagpakkenspris.

Emner dækket under studieturen inkluderer:
- Digital økonomi - Consumerization og digital transformation
- Udvikling af risikomodeller for disruption
- Digitale platforme
- Læring fra case studies
- Managing digital transformation og risici
- Styring af den digitale forretning - herunder udvikling af den digital strategi
- Styring af den digitale forretning - herunder håndtering af forandringer i adfærd
- Digital marketing

I tilfælde af at deltagerne ikke har mulighed for at deltage i studieturen, skal den fagansvarlige kontaktes med henblik på at aftale alternativ læringsaktivitet.

Aarhus BSS holder løbende øje med situationen omkring Corona. Skulle vi blive forhindrede i at rejse til Toronto på den planlagte studietur, er der planlagt et alternativ, så du som deltager stadig modtager undervisning fra de respektive undervisere på Ivey Business School.

Refleksionsdag

Faget afsluttes med en dag, hvor de studerende reflekterer over studieturens inputs og betydning for den studerendes aktuelle arbejdssituation.

Datoen for reflektionsdagen er den 24. oktober 2020 kl. 08.00-18.00.

Undervisere

Professor Robert D. Austin, Ivey Business School
Robert Austin underviser på både Harvard Medical School og Aarhus BSS. Han har skrevet flere bøger og en lang række artikler i prestigefyldte tidsskrifter såsom Harvard Business Review. Han har tidligere været professor i Management of Innovation og Digital Transformation på CBS, og før det var han professor på Harvard Business School i 12 år. Han har haft lederstillinger hos Ford og Novell, og har været CEO hos Nordeuropas største udbyder af efter- og videreuddannelser.

Chuck Grace, Ivey Business School
Chuck Grace er tidligere topleder hos et af Canadas største firmaer inden for forsikring og formueforvaltning. I dag underviser han i finansiering på Ivey Business School og er desuden Associate Director hos Scotiabank Digital Banking Lab. Han er en prisbelønnet underviser, hvis populære fag fokuserer på formueforvaltning og på, hvordan fintech (dét der foregår i spændingsfeltet mellem IT og finans) kan disrupte en hel sektor. Han er strategisk rådgiver for en række firmaer inden for formueforvaltning og holder ofte oplæg ved arrangementer i den finansielle sektor. Derudover skriver han for brancheblade og har udgivet over 50 casestudier.

Dr. Warren Ritchie, The Ivey Academy, Ivey Business School
Dr. Warren Ritchie er tidligere Chief Informations Officer hos Volkswagen i Nord- og Sydamerika. Han er ekspert i at lede forandringsprocesser for virksomheder og organisationer i den private og offentlige sektor og er desuden chef for Strategy Services Practice hos strategi- og innovationsvirksomheden CGS Advisors. CGS Advisors beskæftiger sig med at gøre virksomheder klar til den »forbundne« verden og at institutionalisere virksomhedernes processer inden for innovation og vækststrategier. Ritchie er medforfatter til bogen Competing in the Connecting World: The Future of Your Industry is Already Here fra 2018.

Lektor Ning Su, Ivey Business School
Ning Su er ekspert i global innovation og udliciteringsstrategier og forsker i, hvordan virksomheder forandrer sig som følge af digitalisering og globalisering. Han baserer sin forskning på casestudier af forskellige slags virksomheder over hele verden som fx finans-, teknologi-, konsulent- og produktionsvirksomheder samt virksomheder i den kreative branche. Poets & Quants har udnævnt ham som en af de 40 mest fremragende business school undervisere under 40. Han har desuden modtaget prisen »Early Career Award«, som uddeles af the Association for Information Systems.

Professor Andrea Carugati, Institut for Virksomhedsledelse og Associate Dean for Digitalisering på Aarhus BSS
Andrea Carugati har arbejdet på IESEG School of Management i Frankrig indtil 2007, hvorefter han blev ansat på Institut for Virksomhedsledelse. Han forsker primært i digitalisering, nye digitale forretningsmodeller samt i, hvordan it-systemer kan bidrage til at modernisere en hel branche. Andrea Carugati underviser på Master i it og på MBA-uddannelsen.

Pris

Prisen for faget Digital Innovation og Digital Transformation er 30.000 kr*. Der opkræves ikke moms af deltagergebyret.
Prisen dækker undervisning og undervisningsmaterialer, og derudover skal påregnes udgifter til studieturen, der beløber sig til ca. 10.000 kr.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere under varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 690 kr. pr. ECTS-point.
Læs mere om studiegebyret.

Enkeltfag - MBA

Senest sete

Favoritter