Forandringsledelse

Faget udbydes i efteråret 2023

I et forretningsmiljø, der i stigende grad bliver mere og mere komplekst og dynamisk, har forandringsledelse naturligt nok udviklet sig til en central disciplin. Og dog viser undersøgelser, at mellem 50 og 70 procent af alle forandringsinitiativer mislykkes af den ene eller den anden årsag. Forandringsledelse med et godt resultat kræver derfor en solid forståelse af, hvad forandring handler om, hvor de kritiske punkter ligger i forandringsprocessen, og hvordan man kan styre forandring på en fornuftig måde.

Derfor giver dette fag indsigt i og overblik over relevante teorier, modeller og metoder inden for feltet Forandringsledelse. Hovedmålet med faget er at udvikle hver deltagers viden om og evne til at forstå og udføre forandringsledelse i en organisation. Dette opnås ved, at deltagerne bliver i stand til (i) at analysere og vurdere de vigtigste elementer, der skal styre forandringen, (ii) at analysere og vurdere hvordan den planlagte forandringsproces skal designes, og (iii) at analysere og vurdere, hvilke barrierer der er for implementeringen af forandringen.

Læs mere om faget 'Forandringsledelse'.

Læs mere om MBA-uddannelsen.

    Enkeltfag - MBA

    Senest sete

    Favoritter