Ph.d.-udvalg

Ph.d.-udvalget på Aarhus BSS

Ph.d.-skolelederen assisteres af ph.d.-udvalget på Aarhus BSS Graduate School. Ph.d.-udvalgets medlemmer, der repræsenterer det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende på Aarhus BSS Graduate School, vælges af og blandt disse. Ph.d.-udvalget har 14 medlemmer - syv fastansatte videnskabelige medarbejdere og syv ph.d.-studerende, der repræsenterer de syv ph.d.-programmer. Ph.d.-skolelederen deltager i udvalgets møder.

Ph.d.-udvalget er blandt andet ansvarlig for:

 • at indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale
 • at indstille om sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen
 • at godkende ph.d.-kurser
 • at udarbejde forslag til ph.d.-skolelederen om interne retningslinjer for ph.d.-skolen
 • at udarbejde udtalelser til ph.d.-skolelederen om evaluering af ph.d.-uddannelsen og ph.d.-vejledning
 • at godkende ansøgninger om meritoverførsel og dispensationsansøgninger for ph.d.-studerende, som endnu ikke har afsluttet deres kandidatuddannelse i samarbejde med Aarhus BSS Uddannelsesforum
 • at udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og ph.d.-vejledning, som dekanen eller den af dekanen bemyndigede forelægger.

Se listen over ph.d.-udvalgets medlemmer og mødereferater her

Videnskabelige medlemmer

 • Professor Søren Højgaard Mørup (formand), Law
 • Professor Helena Skyt Nielsen, Economics and Business Economics
 • Professor Dorthe Kirkegaard Thomsen, Psychology and Behavioural Sciences
 • Lektor Birte Asmuß, Management
 • Professor Christoffer Green-Pedersen, Political Science
 • Professor Torsten Kolind, Social Sciences & Business
 • Lektor Torben Andersen, Business Development and Technology

Ph.d.-studerende

 • Inge Lise Lundsgaard Kongshøj (næstformand), Psychology and Behavioural Sciences
 • Kristoffer Holm, observatør, Business Development and Technology
 • Matilde Albertsen Winsløw, Political Science
 • Natja Bech Kjeldsen, Social Sciences & Business
 • Cecilie Marie Løchte Jørgensen, Economics and Business Economics
 • Jesper Aagaard, Law
 • Michal Hron, Observatør, Management

Programudvalg

Der nedsættes et programudvalg for hvert af de syv ph.d.-programmer. Programudvalgene er valgt for et år ad gangen og gældende i perioden 1. februar - 31. januar. Hjemmesiden opdateres således hvert år den 1. februar. Programudvalg består af mindst fire repræsentanter for det videnskabelige personale inden for det pågældende felt. Disse udvalg bestående af fastansat videnskabeligt personale fungerer også som indstillingsudvalg i forbindelse med indskrivning på ph.d.-uddannelsen. 

Det pågældende fagområdes repræsentant i ph.d.-udvalget på Aarhus BSS Graduate School er født medlem og formand for programudvalget. Programudvalgets øvrige medlemmer udpeges af institutlederen ved de(t) relevante institut(ter). Dog udpeges medlemmerne af programudvalget for samfundsvidenskab og erhverv af dekanen. Ved udpegningen af medlemmer til programudvalget skal det sikres, at udvalgets sammensætning afspejler den faglige bredde i programmet. Hvert enkelt programudvalg udgør det fagligt kompetente udvalg for det pågældende program. Dette indebærer, at alle væsentlige faglige spørgsmål, der behandles i ph.d.-udvalget, forinden har været forelagt det relevante programudvalg, ligesom det relevante programudvalg rådgiver ph.d.-skolelederen i alle faglige spørgsmål vedrørende ph.d.-programmet.

Programudvalgene er som følger:

Programudvalget for Forretningsudvikling og Teknologi

Ph.d.-programudvalgsformand: Lektor Torben Andersen

 • Professor René Chester Goduscheit
 • Lektor Albena Dimitrova Mihovska
 • Lektor Sven Kunisch
 • Lektor Mirko Presser

Programudvalg for Psykologisk Institut

Ph.d.-programudvalgsformand: Professor Dorthe Kirkegaard Thomsen

 • Professor Lene Vase Toft
 • Lektor Tea Trillingsgaard
 • Lektor Stefan Pfattheicher    
 • Professor Klaus Nørgaard Nielsen
 • Lektor Thomas Jønsson

Programudvalg for Statskundskab

Ph.d.-programudvalgsformand: Professor Christoffer Green-Pedersen

 • Professor Peter Bjerre Mortensen
 • Lektor Søren Flinch Midtgaard
 • Professor Anne Mette Kjær
 • Professor Lasse Lindekilde
 • Lektor Lene Aarøe
 • Professor Derek Beach

Programudvalg for Virksomhedsledelse

Ph.d.-programudvalgsformand: Lektor Birte Asmuβ

 • Professor Irene Pollach
 • Lektor Michael Zaggl
 • Professor John Thøgersen
 • Professor Jakob Lauring
 • Lektor Marija Banovic
 • Professor Dorthe Døjbak Håkonsson

Programudvalg for Økonomi

Ph.d.-programudvalgsformand: Professor Helena Skyt Nielsen

 • Professor Claus Holm
 • Professor Sanne Wøhlk
 • Professor Stig Vinther Møller
 • Lektor Yunus Emre Ergemen
 • Lektor Giovanni Pellegrino

Programudvalg for Jura

Ph.d.-programudvalgsformand: Professor Søren Højgaard Mørup

 • Professor Birgitte Egelund Olsen
 • Professor Palle Bo Madsen
 • Lektor Susanne Kier
 • Professor Anders Nørgaard Laursen

Programudvalg for Samfundsvidenskab og Erhverv

Ph.d.-programudvalgsformand: Professor Torsten Kolind

 • Professor Carter Bloch
 • Professor Esben Agerbo

Bedømmelsesudvalg for særopslaget PIREAU

Formand: Professor Carsten Jensen (BSS, statskundskab)

• Professor Helena Skyt Nielsen (BSS, ph.d.-programformand på økonomi)

• Professor Helle Terkildsen Maindal (HE, folkesundhed)

• Professor Henrik Toft Sørensen (HE, klinisk medicin)

• Professor Torben Sigsgaard (HE, Forskeruddannelsesprogramleder, Public Health)*

• Lektor Kamille Smidt Rasmussen (HE, Forskeruddannelsesprogramleder, ClinFO)*

*bedømmer kun ansøgere relevante for HE