Ph.d.-forening

Ph.d.-foreningen på Aarhus BSS (PHABUSS) er en ph.d.-forening på fakultetsniveau, som blev grundlagt d. 17. juni 2013 på den stiftende generalforsamling. Formålet med PHABUSS er at varetage fakultetets ph.d.-studerendes interesser i de forskellige fora og organer på Aarhus Universitet - herunder fakultetets ph.d.-udvalg og universitetets ph.d.-forening AUPA. Det er et ligeså vigtigt formål at øge kommunikation på tværs af institutterne for at sikre større videndeling (ideer, best practises osv.) på tværs af de forskellige ph.d.-programmer.

PHABUSS har følgende overordnede formål

  1. At diskutere vigtige emner i forbindelse med Aarhus BSS Graduate School
  2. At tage del i ph.d.-skoleudvalgets arbejde
  3. At hjælpe fakultetets ph.d.-studerende med sager vedr. deres arbejde og deres organisation
  4. At give ph.d.-studerende på Aarhus BSS relevant information
  5. At udtale sig om generelle emner af betydning for alle ph.d.-studerende ved Aarhus BSS

Arbejdet i PHABUSS udføres af bestyrelsen, som består af en repræsentant fra hvert af Aarhus BSS Graduate Schools ph.d.-programmer og en række suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen ved den årlige generalforsamling, som finder sted i januar. Generalforsamlingen er åben for alle ph.d.-studerende, som er indskrevet på Aarhus BSS Graduate School, og alle ph.d.-studerende kan blive medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen mødes før hvert møde i fakultetets ph.d.-udvalg - sædvanligvis fire gange om året.

Bestyrelsen i PHABUSS består i 2020 af følgende medlemmer:

Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte din lokale repræsentant eller sende en mail til formanden.