Tidligere tildelte ph.d.-grader

Conferred PhD degrees 2019


Economics and Business Economics

Psychology and Behavioural Sciences

Business Communication

Law

 • 06-05-2019 - Thomas Booker - dissertation: En retlig analyse af de danske regler om kommunal ejendomsskat
 • 08-05-2019 - Nikolas Feith Tan - dissertation: International cooperation on refugees: Between protection and deterrence

Political Science

Social Science and Business

Conferred PhD degrees 2018


Economics and Business Economics

Psychology and Behavioural Sciences

Business Communication

Management

Law

 • 08-01-2018 - Cecilie Eriksen - dissertation: Moral Change, Witgenstein, Law and the Dynamics of Ethics
 • 12-03-2018 - Marina Bitsch Madsen - dissertation: Aktionæren som corporate governance-mekanisme: en kritisk analyse af regulering af aktivt ejerskab
 • 21-03-2018 - Dorthe Kristensen Balshøj - dissertation: Public Procurement and Framework Agreements
 • 18-04-2018 - Kaiyu Xiao - dissertation: Enhanced Trademark Protection Law and Practice in China in the light of European experience
 • 14-06-2018 - Janus Winther Høy - dissertation: Bestyrelsesansvaret i lyset af den finansielle krise
 • 26-06-2018 - Kristian Graven Nielsen - dissertation: Erstatningsansvar ved prisfastsættelse af andelsboliger – set fra bestyrelsens perspektiv
 • 10-09-2018 - Line Herman Langkjær - dissertation: De danske domstoles internationale kompetence på det konkursretlige område - i lyset af EU's insolvensforordning

Political Science

Social Science and Business

Conferred PhD degrees 2017


Economics and Business Economics

Psychology and Behavioural Sciences

Management

Law

 • 16-01-2017 - Vito Todeschini - dissertation: The Obligation to Investigate in Armed Conflict and Peace Operations
 • 06-07-2017 - Rasmus Dalgaard Laustsen – dissertation: The Average Consumer in Confusion-based Disputes in European Trademark Law, and Similar Fictions in Related Areas of Law
 • 05-12-2017- Niels Langager – dissertation: Almenvellet - En analyse af formålets betydning ved indgreb i ejendomsretten

Political Science

Conferred PhD degrees 2016


Economics and Business Economics

Psychology and Behavioural Sciences

Management

Law

 • 20-06-2016 - Dimitar Hristoforov Kondev - dissertation: Multi-Party and Multi-Contract Arbitration in the Construction Industry
 • 23-03-2016 - Mahatab Uddin - dissertation: Transfer of Environmentally Sound Technologies and Promotion of Sustainable Development in the Least Developed Countries
 • 27-04-2016 - Anne Sofie Resen Steenstrup - dissertation: Skadelidtes medvirken
 • 31-03-2016 - Henrik Ørum Skovgaard-Petersen  - dissertation: Higher Education in an EU Law Perspective Citizenship and Marketization
 • 05-10-2016 - Iben Yde - dissertation: The Legal Implications of Weapons Systems with Autonomous Attack Capabilities − Towards an Understanding of the Changes in Human Influence on Target Selection and Engagement
 • 11-11-2016 - Ole Terkelsen - dissertation: Folkeret og dansk ret
 • 25-11-2016 - Anders Fløjstrup Jessen - dissertation: Exclusionary Abuse subsequent Post Danmark I: An Enquiry Regarding the Effect-Based Approach's Role under Article 102 TFEU
 • 23-12-2016 - Lone Mai Truelsen - dissertation: Tinglysningens retsvirkninger -En retsdogmatisk analyse af tingbogens positive og negative troværdighed
 • 27-12-2016 - Kristian Skovsgaard - dissertation: ENTREPRENØRENS EKSTRAARBEJDER

Political Science

Social Science and Business

 •  07-06-2016 - Merete Kirstine Poulsen - dissertation: Rusmiddelbrug blandt kvinder i forhold med kvinder: beruselsesfænomener, subjekter og kategorier
 • 11-03-2016 - Abdu Seid - dissertation: Cosiness, Class and Consumption: Do social and socioeconomic factors influence alcohol use and alcohol-related harm in Denmark?
 • 03-03-2016 - Wendi Goldsmith - dissertation: Integrating Natural Systems with Engineering: Decision Support to Guide Sustainable Development and Climate Resilient Design
 • 12-12-2016 - Dan Nguyen - dissertation: Formidability and human behavior: an interdisciplinary approach